Integracja sensoryczna

Integracja Sensoryczna ta metoda stosowana jest u dzieci z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym, trudnościami w nauce szkolnej, u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.

J. Ayres twórczyni metody (Integracja Sensoryczna) wykazała praktyczne znaczenie trzech podstawowych, najwcześniej dojrzewających systemów zmysłowych w procesie prawidłowego rozwoju dziecka. Jest to system dotykowy, system czucia głębokiego (propriocepcji) oraz układ przedsionkowy (zwany zmysłem równowagi). Kształtowanie się procesów percepcji wzrokowej i słuchowej oraz ich koordynacji zależy od właściwej stymulacji przez bodźce dotykowe i przedsionkowo – proprioceptywne. Mózg w każdej chwili naszego życia odbiera, segreguje i przetwarza bodźce zmysłowe, które docierają do niego z naszego ciała. Poszczególne zmysły współdziałają ze sobą podczas wykonywania złożonych zadań i ten proces stanowi podstawę ich integracji. Niedobór lub brak dopływu bodźców zakłócają tworzenie się prawidłowej integracji zmysłowej.
U wielu dzieci nieprawidłowe reakcje, zachowania oraz trudności szkolne mogą być spowodowane właśnie zaburzeniami w integracji sensorycznej. Nierówne tempo rozwoju w zakresie powstawania poszczególnych umiejętności może wskazywać na obniżony proces integracji zmysłowej. Dysfunkcje integracji sensorycznej mają również negatywny wpływ na rozwój społeczny i emocjonalny dziecka.

Niektóre objawy świadczące o nieprawidłowym przetwarzaniu bodźców zmysłowych (u dzieci 5 – 10 rok życia);
– kłopoty z równowagą i koordynacją ruchową;
– nadruchliwość i problemy z koncentracją;
– silne, nienaturalne domaganie się czynności i zabaw związanych z obracaniem się, huśtaniem, ślizganiem, podskakiwaniem lub unikanie takich doznań;
– nadmierny niepokój, lękliwość;
– lęk przed oderwaniem nóg od podłoża;
– choroba lokomocyjna;
– obniżone napięcie mięśniowe i nadmierna męczliwość;
– zła tolerancja wrażeń dotykowych;
– zaburzenia rozwoju językowego i zdolności komunikacyjnych.

Za: B. Odowska – Szlachcic „Terapia integracji sensorycznej”.

Integracja Sensoryczna – Pracownia Fizjoterapii Fizjokids