Diagnostyka krzywizn kręgosłupa MediMouse

MediMouse® to innowacyjne urządzenie służące do pomiaru krzywizn i zakresu ruchomości kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej. Wyniki pomiarów są rejestrowane
i obrazowane w formie danych liczbowych oraz wykresów graficznych. Informacje
z urządzenia wysyłane są do komputera za pomocą łącza Bluetooth.

Bezinwazyjny pomiar jest prosty, szybki, a zarazem dokładny (95 % zgodności z rentgenem). Specjalny program komputerowy analizuje dane oraz dostarcza informacji potrzebnych do postawienia prawidłowej diagnozy oraz przeprowadzenia właściwej terapii. Regularne pomiary ułatwiają kontrolę postępu leczenia oraz porównanie poszczególnych badań. Dzięki przenośnemu urządzeniu badanie można wykonać w gabinecie, klinice, a także w domu pacjenta.

MediMouse® znalazł zastosowanie niemal we wszystkich dziedzinach medycyny, takich jak:
ortopedia, osteopatia, terapia fizykalna, neurologia, medycyna sportowa, medyczna terapia treningowa, profilaktyka, „szkoła prostych pleców”.