Terapia NDT Bobath

Usprawnianie według metody NDT Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości w maksymalnym stopniu.

Pani Zofia Szwiling Międzynarodowy Instruktor Senior Metody NDT Bobath określiła metodę jako terapię funkcjonalną, adekwatnie dobraną do wieku i możliwości dziecka, aktywizującą wszystkie układy w ciele pacjenta po wcześniejszym specjalistycznym przygotowaniu, bądź zabezpieczeniu. Terapię która wykorzystuje napięcie mięśniowe maksymalnie zbliżone do prawidłowego i prowadzona jest z zachowaniem liniowości we wszystkich segmentach ciała. W metodzie NDT Bobath zajęcia prowadzone są podczas indywidualnych spotkań, w których uczestniczą rodzice. Ćwiczenia mają pomóc dziecku w rozwoju i utrwalaniu najbardziej jak to możliwe prawidłowych ruchów, których nie potrafi wykonać samodzielnie, bądź wykonuje je w sposób nieprawidłowy.

W metodzie NDT Bobath dużą uwagę przywiązuje się do prawidłowego karmienia, noszenia, ubierania, rozbierania, czy zabawy z dzieckiem. W czynnościach dnia codziennego można uczyć dziecko prawidłowych ruchów, prawidłowego odczuwania i reagowania na bodźce płynące z otoczenia. Ma to również ogromny wpływ na prawidłowy rozwój integracji w obrębie wszystkich zmysłów.
„Każda czynność wykonywana przy dziecku, bądź z dzieckiem, jeśli będzie prawidłowa stanie się czynnością terapeutyczną, natomiast wykonana nieprawidłowo będzie pogłębiać i utrwalać nieprawidłowości.” Zofia Szwiling

Pierwsze spotkanie z fizjoterapeutą trwa około 1 – 1,5 godziny. W tym czasie terapeuta przeprowadza wywiad i bada dziecko. Rozmawia z rodzicami o mocnych stronach dziecka, problemach i ewentualnej potrzebie terapii. Na pierwszej wizycie zawsze pokazuje jak prawidłowo wykonywać czynności pielęgnacyjne.

 

Terapia NDT Bobath – Pracownia Fizjoterapii Fizjokids