Terapia ręki

Ćwiczenia i zabawy prowadzone w ramach zajęć terapii ręki, mają rozwijać sprawność ruchową dłoni, kształtować chwyt oraz koordynację „oko-ręka” oraz koordynacje między prawa i lewą dłonią. Ręka jest narządem ruchu, dzięki któremu badamy otaczający nas świat, poznajemy go oraz komunikujemy się z nim. Dobra praca ręki pozwala nam realizować polecenia mózgu od czynności samoobsługowych (np. ubieranie się, jedzenie) po pisanie rysowanie, chwytanie.

 

Terapie ręki kierujemy do dzieci, które:

mimo odpowiedniego wieku nie potrafią wykonywać czynności samoobsługowych,

słabo piszą, niechętnie wycinają, lepią, nie lubią dotykać pewnych faktur,

mają zaburzoną koordynację rąk podczas różnych ćwiczeń,

z obniżonym bądź podwyższonym napięciem mięśniowym,

z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz innymi zaburzeniami neurologicznym.

 

Dla fizjoterapeutów kończyna górna jest szczególnie istotna, ponieważ jej sprawność warunkuje postawę dziecka w tułowiu i przenosi się to na jego sprawność w innych aktywnościach, niebezpośrednio związanych z funkcjami dłoni. Patrząc kompleksowo na pacjenta takie zajęcia są istotnym elementem holistycznego postrzegania pracy z pacjentem. Ćwiczenia i zabawy prowadzone, w ramach zajęć terapii ręki, mają rozwijać sprawność ruchową dłoni, kształtować chwyt oraz koordynację „oko-ręka” oraz koordynacje między prawa i lewą dłonią. Ręka jest narządem ruchu, dzięki któremu badamy otaczający nas świat, poznajemy go oraz komunikujemy się z nim. Dobra praca ręki pozwala nam realizować polecenia mózgu od czynności samoobsługowych (np. ubieranie się, jedzenie) po pisanie rysowanie, chwytanie.